FANDOM


ישראל
Flagmap of Israel

עיר בירה

ירושלים

אוכלוסייה

8,180,000

שפה רשמית

עברית

אזרחות

ישראלים

ישראל היא מדינה הממוקמת במזרח התיכון, מדינה יהודית דמוקרטית הרודפת את אושרם של כל אזרחיה. לישראל יש גבולות עם מצרים, ערב הסעודית, ירדן, סוריה ולבנון. ישראל היא המדינה הטובה ביותר באזור, בעלת רמת החיים הטובה ביותר, היא הדמוקרטיה המלאה היחידה והיא מניחה שהיא מעצמה גרעינית.